Nr 1-2023

 • Neurogenetyczne podstawy integracji sensorycznej
  Bartosz Bagrowski
 • Trudności w przetwarzaniu proprioceptywnym u dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwoju
  Erna Imperatore Blanche, Gustavo Reinoso, Megan C. Chang, Stefanie Bodison
  Tłumaczenie: Magdalena Macińska, oprac. red. Ewa Grzybowska
 • Zaburzenia propriocepcji u dzieci i ich terapia
  Kamatchi Kaviraj, red. José A. Vega, Juan Cobo
  Tłumaczenie: Magdalena Macińska, oprac. red. Ewa Grzybowska
 • Jak oceniać propriocepcję u dzieci: przegląd badań i testów
  Virginia Way Tong Chu
  Tłumaczenie: Magdalena Macińska, oprac. red. Ewa Grzybowska
 • Rozwijanie Kompleksowej Obserwacji Propriocepcji (COP): wiarygodność, rzetelność i analizy czynników
  Blanche E. I., Bodison S., Chang, M. C., Reinoso G.
  Tłumaczenie: Natalia Smagacz, oprac. red. Ewa Grzybowska
 • Jakie znaczenie mają aktywności angażujące system proprioceptywny dla pracy systemu przedsionkowo-móżdżkowego?
  Beata Gola
 • Zabawy stymulujące układ proprioceptywny w grupie przedszkolnej
  Joanna Wardacka
 • Równowaga – definicja, ocena, wybrane badania
  Marta Wiśniewska
 • Proprioceptywne zabawy domowe
  Marcin Targoński
 • Warto wiedzieć
  Ewa Grzybowska
 • Deskorolka jako narzędzie do stymulacji układu proprioceptywnego – propozycje ćwiczeń
  Edyta Panas
 • Studium przypadku Zuzanny
  Joanna Agapow
okładka Kwartalnika IS 1-2023