O nas

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest kwartalnikiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Redaktor Naczelna: dr Marta Wiśniewska

Dział zagraniczny: Natalia Smagacz

Sekretarz redakcji: Ewa Sadowska
integracjasensoryczna@wp.pl

Założycielem oraz wieloletnim redaktorem naczelnym Kwartalnika „Integracja sensoryczna” ukazującego się od 2000 roku był Zbigniew Przyrowski. Jest to pierwsze, i jak dotychczas jedyne branżowe czasopismo zajmujące się problematyką terapii integracji sensorycznej w Polsce. Kwartalnik stanowi ważne źródło informacji o tej metodzie nie tylko dla specjalistów, ale również dla rodziców.

Czasopismo na przestrzeni lat zmieniło swą szatę graficzną i stale podnosi poziom merytoryczny. Nad wydawaniem, zawartością kwartalnika, doborem tekstów do tłumaczenia pracuje zespół redakcyjny wraz ze specjalistami z różnych dziedzin, np. psychologii, neuropsychologii, neurologopedii, psychiatrii, genetyki, audiologii.

Czasopismo kierowane jest do wszystkich zainteresowanych podejściem ASI (Ayres Sensory Integration). Przede wszystkim adresowane jest do terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów,  ale również do rodziców dzieci mających rozpoznanie zaburzenia integracji sensorycznej. W piśmie ukazują się artykuły pisane przez polskich terapeutów integracji sensorycznej i fachowców z różnych dziedzin, np. prof. Ewę Pisula, prof. Martę Bogdanowicz, dr Krystynę Rymarczyk, dr Grażynę Banaszek, prof. Alinę Midro. Tematyka każdego numeru poświęcona jest badaniom naukowym, w tym badaniom polskim, studiom przypadków, wskazówkom do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz nowościom wydawniczym z obszarów powiązanych z teorią i praktyką SI.

W kwartalniku publikowane są tłumaczenia tekstów anglojęzycznych (z zachowaniem pełni praw autorskich – teksty nabywane są drogą kupna wraz z prawem do tłumaczenia na język polski), które ukazują się w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Są to między innymi American Journal of Occupational Therapy, Infants and Young Children, Mental Health oraz teksty publikowane na stronach Child Mind® Institute Org., Pub Med.

Obecnie kwartalnik dostępny jest w czytelniach naukowych zgodnie z Ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996r.

Liczba wydań: 4 kwartalniki rocznie (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Nakład: 1200 egzemplarzy

Zespół Redakcyjny