Zamów Kwartalnik przez wysyłkę pocztową

Poszczególne (dostępne) numery Kwartalnika w wersji papierowej możesz zamówić korzystając z formularza zamówienia:

ZAMÓW KWARTALNIK

🚫 Uwaga! Poniższe wydania papierowe NIE są już dostępne przy składaniu zamówienia:

2/2018, 1/2018, 4/2017, 1/2016, 2/2015, 1/2015, 4/2014, 3/2014, 2/2014, 1/2014, 1/2013, 4/2012, 3/2012, 1/2012, 3/2011, 2/2011, 1/2010, 3/2009, 1/2009, 4/2008, 3/2008, 2/2008, 1/2008, 2/2007.

KUP je w wersji elektronicznej – pliki pdf.


Gdzie dociera Kwartalnik Integracja Sensoryczna?
Szanowni Państwo, Kwartalnik IS zgodnie z Ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996r. dociera w wersji drukowanej do kilkunastu bibliotek na terenie Polski.

Po 2 egzemplarze

 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

Po 1 egzemplarzu

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 526
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

Dodatkowo Kwartalnik IS dociera do:

 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny
  Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-001 Lublin
 • Uniwersytet Gdański Wydział Psychologii
  Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
  Podchorążych 2, 30-084 Kraków