Nr 1-2023

Neurogenetyczne podstawy integracji sensorycznejBartosz Bagrowski Trudności w przetwarzaniu proprioceptywnym u dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwojuErna Imperatore Blanche, Gustavo Reinoso, Megan C. Chang, Stefanie Bodison Tłumaczenie: Magdalena Macińska, oprac. red. Ewa Grzybowska Zaburzenia propriocepcji u dzieci i ich terapiaKamatchi Kaviraj, red. José A. Vega, Juan CoboTłumaczenie: Magdalena Macińska, oprac. red. Ewa Grzybowska Jak oceniać […]