Nr 3/2016

 • Z badań naukowych
  Małgorzata Wótowicz-Dacka, Intermodalna percepcja przedmiotów u niemowląt a rozwój procesów integracji sensorycznej
  Zofia Ryszkiewicz, Równowaga a sprawność funkcjonalna
 • Terapia i rehabilitacja
  Bożenna Odowska-Szlachcic, Wstęp do artykułu Kingi Wojaczek
  Kinga Wojaczek, Wspólna uwaga
  Małgorzata Kahl, Integracja sensoryczna a problem moczenia się
  Sylwia Żebrowska, Renata Wolska, Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze według pór roku
  Anna Sikorska, Zaburzenia koordynacji napięcia mięśniowego
 • Zmysły
  Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska Świat w kolorach
 • Uwarunkowania formalno-prawne
  Marzena Czarnocka, Organizacja wsparcia w szkole dla uczniów z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Warto wiedzieć
  Ewa Grzybowska
 • Biblioteka terapeuty SI
  Warto przeczytać
  Nowości Grupy Wydawniczej Harmonia
  Patronat
 • Pytania i odpowiedzi
  Bożenna Odowska-Szlachcic