Nr 1/2014

Integracja sensoryczna w domu, przedszkolu i szkole

Wydanie papierowe niedostępne!
 • Z badań naukowych
  Siedzenia w szkole dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD): piłki terapeutyczne versus krzesła 5
  Denise Lynn Schilling, Kathleen Washington, Felix F. Billingsley, Jean Deitz Tłumaczenie: Natalia Smagacz
 • Co każdy terapeuta wiedzieć powinien
  Stymulacja rozwoju małego dziecka na gruncie domowym z uwzględnieniem preferencji dotykowych w kontekście Integracji Sensorycznej
  dr n. hum. Anna Mikler-Chwastek
  Zrozumieć zachowanie docierając do źródła jego przyczyny – studium przypadku
  mgr Małgorzata Słomczyńska
  Mózg poznawany – nieznany
  Nieprawidłowa mikrostruktura istoty białej u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
  Julia P. Owen, Elysa J. Marco, Shivani Desai, Emily Fourie, Julia Harris, Susanna S. Hill, Anne B. Arnett, and Pratik Mukherjee
  Tłumaczenie: Natalia Smagacz Podstawy neuroanatomii w aspekcie procesów sensorycznych – funkcja układu limbicznego oraz tworu siatkowatego
 • Nie tylko dla rodziców
  Przedszkole jako miejsce wykrywania, wspomagania i profilaktyki zaburzeń integracji sensorycznej
  Michalina Ziątek

  Aktywności prioprioceptywne o typie „ciężkiej pracy” w warunkach klasy – dla dzieci z problemami sensorycznymi
  Nancy Peske, tłumaczenie: Ewa Grzybowska

  Terapeutyczne Słuchanie – metoda słuchania całym ciałem
  Patrycja Malicka

okładka 1-2014