Nr 4/2015

XV lat PSTIS i Kwartalnika Integracja Sensoryczna

 • Drugie Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
 • Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI. Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka – ujęcie interdyscyplinarne.
 • Zaburzenia modulacji – próba rozumowania klinicznego częściowo w oparciu o model STEP SI T.M.Stackhouse, S.Trunnell, J.Wilbarger
 • Zaburzenia praksji u dzieci
 • Zintegrowany rozwój organizacji sensorycznej
 • Zaburzenia komunikacji w aspekcie procesów przetwarzania informacji sensorycznej u małych dzieci
 • Dziecko z zespołem Angelmana w praktyce terapeutycznej – profil neurobehawioralny i studium przypadku Mariki
 • Studium przypadku problemy diagnozy i oceny postępów w terapii i dziecka z zespołem Downa
 • Skuteczne sposoby na dobry sen i wyciszenie małego dziecka
 • Rekomendacje w obszarze diagnozy i terapii metoda integracji sensorycznej po II Międzynarodowym sympozjum naukowym PSTIS – 16 października 2015r.
 • Wcześniak – ważny problem medyczno-społeczny
Okładka 4/2015