Nr 4/2014

Rozwój ruchowy i posturalny a procesy sensoryczne

Wydanie papierowe niedostępne!
  • Sensoryczne umiejętności dotykowe w mózgowym porażeniu dziecięcym: deficyty w różnicowaniu szorstkości i różnicowaniu przedmiotów
  • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne kształtujące schemat ciała u osób z mózgowym porażeniem
  • Zaburzenia rozwoju posturalnego u małych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w świetle koncepcji Vojty
  • dziecko z agnezją ciała modzelowatego(ACC) – studium przypadku
  • Podstawy neuroanatomii w aspekcie procesów przetwarzania sensorycznego. Kora mózgowa
  • Ośrodkowy układ nerwowy – wzgórze
  • Terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wykorzystanie metody Petὅ oraz metody integracji sensorycznej (SI)
okładka4-2014