Nr 4/2013

Zaburzenia modulacji sensorycznej

 • Związki między modulacja sensoryczną, a wsparciem społecznym i związaną ze zdrowiem i jakością życia
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego i uczestnictwo społeczne
 • Osobowość chwiejna emocjonalnie jako przykład zaburzeń modulacji sensorycznej u dorosłych
 • Obniżony poziom grafomotoryczny
 • Wideotrening Komunikacji (VIT) metoda wspierającą terapeutów Integracji sensorycznej w ramach Wczesnej Interwencji
 • Słownik terminów podstawowych z zakresu integracji sensorycznej
 • Zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej
 • Zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – perspektywa nie-terapeuty integracji sensorycznej
 • Porachunki z błędnikiem. O światło pod powiekami, o grunt pod nogami. Moja walka. Droga po grunt pod nogami.
 • Węch – zmysł służący nie tylko do wąchania
 • Z życia Stowarzyszenia
okładka 4-2013