Nr 4/2011

Z teorii integracji sensorycznej

 • Przetwarzanie sensoryczne i jego rezultaty emocjonalne, behawioralne i edukacyjne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach klasy
 • Integracja sensoryczna – realny proces czy tylko naukowa hipoteza?
 • Ewolucja koncepcji integracji sensorycznej: proponowana nozologia dla diagnozy
 • Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej w świetle klasyfikacji diagnostycznej DC:0-3R
 • Zaburzenia modulacji – koncepcje teoretyczne a relacje z autobiografii osób z autyzmem
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej
 • Dyspraksja, czyli jak mam to zrobić?
 • Zastosowanie diety sensorycznej i modyfikacje środowiskowe: zwycięska kombinacja
 • Wyniki badań Południowo-Kalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej J. Ayres u dzieci ze stopniowo narastającą niepełnosprawnością intelektualną
 • Studium przypadku dziecka z Zespołem Williamsa
 • Warto przeczytać
 • Nowinki z naszej półki
 • Zapytaj Przyrowskiego
 • Reklama i prenumerata
okłądka 4-2011