Nr 4/2009

  • Dysleksja: nowe efekty współdziałania edukacji i poznawczej neuronauki
  • Zagrożenie dysleksją. Zaburzenia linearnego przetwarzania informacji
  • Ayres o Integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksji)
  • Wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej w warunkach gabinetowych z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych.
  • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych.
  • Z „Poradnika dla rodziców dzieci z dysleksją”
  • Z Życia Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej
  • Zapytaj Przyrowskiego – Dyspraksja
  • Reportaż z kursu II stopnia integracji sensorycznej październik 2009
  • Terminarz kursów integracji sensorycznej 2010r.
okładka 4-2009