Nr 4/2020

 • Droga od dziecięcych zaburzeń przetwarzania sensorycznego do zaburzeń lękowych: determinująca rola dysregulacji emocjonalnej i symptomów zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dorosłych
  Kibby McMahon, Deepika Anand, Marissa Morris-Jones, M. Zachary Rosenthal, Tłumaczenie: Natalia Smagacz
 • Konsekwencje zaburzeń integracji sensorycznej w dorosłości
  Barbara Śliwerska
 • Wpływ aktywności ruchowej człowieka na mózg – aspekt neurofizjologiczny z akcentem historycznym
  Maria Borkowska
 • Mózgowy obwód empatii i mózgowe podłoże zachowań agresywnych
  Krystyna Rymarczyk
 • Dr Anna Jean Ayres, psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Twórczyni teorii integracji sensorycznej.
  Justyna Smorczewska
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a dorosłe życie
  Marta Wiśniewska
 • Katarzyna – dorosła osoba z zespołem Aspegera (ZA)
  Marta Wiśniewska
 • Rozmowa z Antkiem
  Marta Wiśniewska
 • Więcej nas
  Marta Wiśniewska
 • Kolegium instruktorskie
  Zbigniew Przyrowski, Marta Wiśniewska
 • ZONIWD-1 – Zaburzenia Okresu Niemowlęctwa i Wczesnego Dzieciństwa – nowe narzędzie diagnostyczne
  Marta Wiśniewska
okładka Kwartalnika 4-2020