Nr 3/2014

Zdolności ruchowe a zaburzenia integracji sensorycznej

Wydanie papierowe niedostępne!
  • Koordynacja motorycna i kinestezja u chłopców z deficytem uwagi i nadpobudliwością psychoruchowa
  • Podstawy neuroanatomii w aspekcie procesów sensorycznych – móżdżek
  • Podstawy neuroanatomii w aspekcie procesów sensorycznych – układ limbiczny
  • Wspieranie zabawy – najważniejszej aktywności wieku dziecięcego
  • Pomoce terapeutyczne wykorzystywane w terapii metodą integracji sensorycznej
  • Protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków PSTIS-SI
  • Sprawozdanie prezesa z działalności Zarządu PSTIS-SI
okładka 3-2014