Nr 3/2011

Niepełnosprawność intelektualna

Wydanie papierowe niedostępne!
 • Wspierająca terapia rodzinna: postrzeganie wyspecjalizowanego środowiska dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przez członków ich rodziny
 • badanie wpływu terapii integracji sensorycznej, neurorozwojowej i percepcyjno-motorycznej na efekty w sferze sensomotorycznej u dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym
 • Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w zespole De Morsiera
 • Terapia SI dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 • Terapia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – studium przypadku
 • Niebo szafirowe…, czyli świat terapii dziecka niepełnosprawnego widziany oczami rodzica
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Domowe zabawy z zakresu metody integracji sensorycznej
 • Warto przeczytać
 • Nowinki z naszej półki
 • Zapytaj Przyrowskiego: Zaburzenia integracji sensorycznej u zdrowych dzieci
 • Reklama i prenumerata
 • Fotoreportaż: Walne Zebranie członków PSTIS – czerwiec 2011r.
okładka 3-2011