Nr 3/2020

 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego obecne u dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
  Batya Engel-Yeger, Reem Hardal-Nasser, Eynat Gal
  Tłumaczenie: Natalia Smagacz
 • Badanie osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Hanna Chmura
 • Mózgowe podłoże niepełnosprawności intelektualnej uwarunkowanej genetycznie
  Krystyna Rymarczyk
 • Masturbacja małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – aspekty praktyczne
  Izabela Fornalik
 • Zbyt intensywnie doświadczany świat – alternatywna hipoteza dla autyzmu
  Katarzyna Falkowska
 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością
  intelektualną (NI) – wywiad z dr. Radosławem Piotrowiczem
  Marta Wiśniewska
 • Program SensoPaka – stymulacja polisensoryczna w pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  Joanna Serwińska
 • Studium przypadku – Filip
  Barbara Śliwerska
 • Domowy plac zabaw – funkcjonalna terapia rodzicielska
  Karina Jankowska
 • Sprawozdanie prezesa z działalności zarządu kadencji 2016-2020
  Jolanta Kazanowska
Okładka kwartalnika 3/2020