Nr 2/2015

Integracja sensoryczna a dysleksja

Wydanie papierowe niedostępne!
 • Symptomy nadruchliwości i braku uwagi mogą pośredniczyć w deficytach stabilności posturalnej w dysleksji rozwojowej
 • Integracja sensomotoryczna u dzieci dyslektycznych przy różnej stymulacji sensorycznej, cz. I
 • Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na umiejętności szkolne u dzieci neurotypowych
 • Dysleksja a zaburzenia integracji sensorycznej
 • Przestymulowanie – czy nadmiar zajęć jest korzystny dla rozwoju dzieci?
 • Wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej w warunkach gabinetowych z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych
 • Dziecko z trisomią 16 – studium przypadku
 • Żonglowanie jako metoda wspomagająca terapię u dzieci z trudnościami w czytaniu i zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego
 • Warto przeczytać
 • Nowinki z naszej półki
 • Informacje
okładka 2-2015