Nr 2/2020

 • SENSORY INTEGRATION® praktyką opartą na dowodach w grupie dzieci i młodzieży z ASD!!!
  Marta Wiśniewska
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń modulacji sensorycznej (SMD) i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD): uczestnictwo, doznania i uwaga
  Aviva Yochman, Osnat Alon-Beery, Ahuva Sribman, Shula Parush
  Tłumaczenie: Natalia Smagacz
 • Mózg dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – przegląd badań nad neurobiologicznymi przyczynami zaburzenia
  Agnieszka Pisula
 • Czy to nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi czy zaburzenia integracji sensorycznej a może jedno i drugie?
  Małgorzata Dębińska-Pruchniak
 • ADHD
  Anna Gralewicz
 • Dorosłe osoby z ADHD
  Marta Wiśniewska
 • 25 prostych pomysłów „na zagospodarowanie” energii osób z ADHD
  Marta Wiśniewska
 • Dziecko ze wzmożoną ruchliwością, impulsywnością i zaburzeniami w koncentracji uwagi w szkole – propozycje aktywności sensoryczno-motorycznych
  Elżbieta Fidelus, Małgorzata Sakowska-Chudy
 • Studium przypadku pacjenta z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
  Marika Wojciechowska
 • Opis przypadku – chłopiec z diagnozą ADHD
  Hanna Chmura
 • Dostosowanie środowiska do potrzeb dzieci z ADHD
  Małgorzata Dębińska-Pruchniak, Ewa Grzybowska
okładka Kwartalnika nr 2-2020