Nr 2/2017

 • Efektywność grupowego programu Wzbogaconej Sensorycznie Wczesnej Interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
  Natalia Smagacz
 • Wpływ anestetyków na rozwijający się układ nerwowy – czy całkowicie odwracalny?
  Paweł Piwowarczyk
 • Problemy diagnozy zaburzeń procesów regulacji uwarunkowanych trudnościami sensorycznymi u niemowląt i małych dzieci
  Małgorzata Dąbrowska
 • Wywiad i obserwacja aktywności sensomotorycznej małych dzieci – praktyczne wskazówki do diagnozy i terapii małego dziecka na podstawie doświadczeń własnych i w oparciu o literaturę
  Iwona Osiecka, Marta Wiśniewska
 • Wcześniaki
  Magdalena Chrzan-Dętkoś
 • Pacjent z nadmierną wiotkością
  Marta Wiśniewska
 • Móżdżek
  Marta Wiśniewska
 • Pacjent z cukrzycą w gabinecie SI
  Marta Wiśniewska
 • Zaburzenia snu u dzieci – z praktyki własnej
  Edyta Pacha
 • Co to znaczy nauka oparta na dowodach, czyli czego oczekuje od nas nauka?
  Marta Wiśniewska
 • Skuteczność pakietów interwencji sensorycznych w przypadku dzieci z ASD na podstawie raportu The National Autism Center (NAC)
  Maja Kłoda, Marta Wiśniewska