Nr 1/2019

 • FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)
  Tomasz Świerżewski
 • FASD – znany skrót wśród specjalistów – spektrum trudności nieznane społecznie
  Jolanta Kazanowska
 • FAS – niewidzialna niepełnosprawność. Dzieci uszkodzone neurologicznie.
  Ewa Grzybowska
 • Stres rodzicielski i przetwarzanie sensoryczne: dzieci ze spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych.
  Tracy Jirikowic, PhD, OTR/L; Heather Carmichael Olson, PhD; Susan Astley, PhD 12
  Tłumaczenie: Natalia Smagacz
 • Trauma a zaburzenia integracji sensorycznej. Część 2
  Anna Czaja
 • Podstawy neuroanatomii w aspekcie procesów sensorycznych – funkcja układu limbicznego oraz tworu siatkowatego
  Anna Sieradzka-Borkowska
 • Zaburzenia sensoryczne u dzieci z FAS
  Teresa Jadczak-Szumiło
 • Tuba sensoryczna do stymulacji w zakresie trzech modalności (wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej)
  Grażyna Kurowska
 • Zabawy z gazetami
  Hanna Chmura
okładka 1-2019