Nr 1/2022

 • Dzieci ze specyficznymi zaburzeniami języka i trudnościami w modulacji sensorycznej
  Marion N. Taal, Andrę B. Rietman, Sjoeke V. D. Meulen, Maria Schipper, Philippe H. Dejonckere
  Tłumaczenie: Natalia Smagacz
 • Mózgowa organizacja mowy. Afazja nabyta u dzieci
  Krystyna Rymarczyk
 • ABC afazji – terminologia, objawy, możliwości użycia IS wobec osób z afazją
  Monika Kępska
 • Jak i dlaczego zmienia się mózg? (Przedruk artykułu z Integracja Sensoryczna 2/2012)
  Krystyna Rymarczyk
 • Wpływ postawy i problemów sensorycznych na budowę oraz funkcjonowanie układu stomatognatycznego
  Jolanta Sławek, Marta Wiśniewska
 • Wykorzystanie elektrostymulacji w neurologopedycznej terapii dysfagii 8-letniej pacjentki z Niedokształceniem Mowy Pochodzenia Korowego (NMPK) o typie mieszanym
  Aleksandra Kaczyńska
 • Studium przypadku – historia Mateusza – 8 lat
  Agnieszka Sławińska
 • Warto wiedzieć
  Ewa Grzybowska
 • Ćwiczenia mięśni posturalnych w kontekście rozwoju mowy
  Ewa Boniecka
 • Kronika wydarzeń PSTIS
  Marta Wiśniewska
okładka Kwartalnika 1-2022