Nr 1/2021

 • Wpływ stresu psychologicznego rodziców na dziecięcą nadaktywność / brak uwagi podczas lockdownu COVID-19: sprawdzenie pośredniczenia werbalnej wrogości rodziców i symptomów emocjonalnych dziecka
  Daniela Marchetti, Lilybeth Fontanesi, Serena Di Giandomenico, Cristina Mazza, Paolo Roma, Maria Cristina Verrocchio
  Tłumaczenie: Natalia Smagacz
 • Jak wspomagać osoby z autyzmem w trudnych sytuacjach wynikających ze zmiany i izolacji?
  Adriana Kloskowska
 • Interocepcja czy ósmy zmysł?
  Jolanta Kazanowska
 • Ruch naturalną aktywnością człowieka czyli jak na co dzień wspomagać optymalny rozwój dziecka
  Adriana Kloskowska
 • Rodzic, rodzina, dom – fundamenty realizacji diety sensorycznej
  Ewa Romanik
 • Jak wspierać rozwój dziecka z niepełnosprawnością ruchową?
  Urszula Brzozowska
 • Stymulacja rozwoju małego dziecka na gruncie domowym z uwzględnieniem preferencji dotykowych w kontekście Integracji Sensorycznej
  Anna Mikler-Chwastek
 • Studium przypadku: Bliźniaczki w wieku 5 lat i 5 miesięcy
  Klaudyna Kłosek
 • Jak przemoc wpływa na funkcjonowanie i mózg dziecka?
  Krystyna Rymarczyk
 • Warto wiedzieć
  Adriana Kloskowska, Artur Kownacki
okładka Kwartalnika 1-2021