Artykuły (1/1)

Powięź – fascynująca sieć. cz. II

Małgorzata Adamkiewicz  

Umami znaczy pyszne

Beata Mierzejewska  

Zaburzenia integracji sensorycznej a nadpobudliwość psychoruchowa

Małgorzata Dębińska-Pruchniak, Ewa Grzybowska  

Nadwrażliwość oralna

Marta Wiśniewska  

Związek funkcji dotyku z nadpobudliwością psychoruchową

A. Jean Ayres, tłum. Zofia Mangel  

Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi autystycznymi

Magdalena Okrzasa  

Syndrom Kruchego Chromosomu

Zbigniew Przyrowski  

Rozpoznawanie dysfunkcji układu przedsionkowego u dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Kenneth Ottenbacher, tłumaczenie: Danuta Wardawa  

Metoda Felicie Affolter

Marta Wiśniewska  

Rozumiejąc integrację sensoryczną

Tłumaczenie: Danuta Wardawa  

Wpływ orientacji przestrzennej – znajomości schematu ciała na umiejętności matematyczne

Małgorzata Derdzikowska  

Treningi integracji słuchowej z perspektywy integracji sensorycznej

Sheila M. Frick, tłumaczenie Danuta Wardawa  

Przegląd informacji o tzw. treningach integracji słuchowej.

Ewa Grzybowska  

Obronność dotykowa i związane z nią reakcje behawioralne

A.J. Ayres, tłumaczenie: Ewa Grzybowska  

Hipoterapia

Agnieszka Kozłowska  

Dyspraksja

Zbigniew Przyrowski  

Doceniona potęga węchu

Ewa Grzybowska  

Efekt Tomatisa. Przewodnik po metodzie treningu słuchowego.

Małgorzata Szurlej