Nr 1/2016

Wydanie papierowe niedostępne!

W numerze m.in.:

  • Dzieci urodzone przedwcześnie a integracja sensoryczna
  • Zastosowanie diety sensorycznej w terapii dziecka z zespołem Downa
  • Powięź – fascynująca sieć
  • Własne obserwacje dotyczące dysfunkcji SI wśród dzieci z głębokimi deficytami rozwojowymi
  • Aktualne kierunki badań SI
  • Zabawowe formy aktywizowanie dzieci na wózkach inwalidzkich
Nr 1/2016