Prenumerata

Kwartalnik w prenumeracie  kosztuje:
60 zł – prenumerata roczna
100 zł  – prenumerata dwuletnia 

W sprzedaży są dostępne wybrane numery od 2008 roku. 
16 zł – koszt pojedynczego numeru

Aby zamówić  prenumeratę lub numery Kwartalnika należy:

  1. dokonać przelewu na nr konta Stowarzyszenia (prosimy o dokładne opisanie przelewu: tytuł przelewu/za kogo jest dokonywany przelew oraz dokładnego adresu, gdzie ma być realizowana wysyłka)
  2. wypełnić formularz prenumeraty/zamówienia.

Redakcja nie odpowiada za błędnie podane dane do wysyłki przez zamawiającego.

Zgodniez podsumowaniem regulaminu: Każdy Członek PSTIS ma obowiązek powiadomić Stowarzyszenie o zmianie danych: imię, nazwisko, telefon i adres. W przeciwnym razie, reklamacje dotyczące Kwartalnika oraz składek członkowskich nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań, niejasności proszę kontaktować się z Sekretarzem Redakcji przez stronę kwartalnika.

UWAGA!

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej otrzymują Kwartalnik regularnie w ramach składki rocznej. Cała składka członkowska na dany rok powinna być uiszczona do 15 lutego danego roku, aby nie było nieporozumień co do otrzymania numeru marcowego w danym roku. Kwartalnik ukazuje się cztery razy w roku w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień i w tym czasie jest realizowana wysyłka.

Jeżeli osoba opłaci składkę np. w październiku lub listopadzie otrzyma wszystkie numery z danego roku z grudniowym kwartalnikiem. Tym samym jeżeli osoba opłaci składkę po miesiącu, w którym jest realizowana wysyłka, numery kwartalnika z danego roku otrzyma z kolejną wysyłką. W międzyczasie nie ma dosyłek.