Prenumerata

Kwartalnik w prenumeracie  kosztuje:
60 zł – prenumerata roczna
100 zł  – prenumerata dwuletnia

16 zł – koszt pojedynczego numeru

Przypominamy, że prenumerata dotyczy wyłącznie roku bieżącego i lat następnych. Kwartalniki z lat poprzednich są numerami archiwalnymi i można je kupić poza prenumeratą po 16 zł za każdy egzemplarz.

W sprzedaży są dostępne wybrane numery od 2008 roku. Wykaz numerów archiwalnych
Aby zamówić  prenumeratę lub numery archiwalne Kwartalnika należy:

  1.  wypełnić formularz prenumeraty/zamówienia
  2.  dokonać przelewu na konto Stowarzyszenia
    Bank PEKAO SA 76 1240 1095 1111 0010 0819 6065
    (prosimy o dokładne opisanie przelewu: tytuł przelewu, za kogo jest dokonywany przelew oraz dokładny adres, na który ma być realizowana wysyłka).

Redakcja nie odpowiada za błędnie podane przez zamawiającego dane do wysyłki.
Zgodnie z podsumowaniem regulaminu: Każdy Członek PSTIS ma obowiązek powiadomić Stowarzyszenie o zmianie danych: imię, nazwisko, mail, telefon i adres.
W przeciwnym razie reklamacje dotyczące Kwartalnika oraz składek członkowskich nie będą rozpatrywane.
W przypadku pytań lub niejasności należy kontaktować się z Sekretarzem Redakcji integracjasensoryczna@wp.pl lub w każdy czwartek w godz. 12 – 17 tel. 661 455 367.

UWAGA!
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej otrzymują Kwartalnik w ramach składki rocznej. Cała składka członkowska na dany rok powinna być
uiszczona do 15 lutego, aby nie było nieporozumień co do otrzymania w danym roku numeru marcowego.
Jeżeli osoba opłaci składkę np. w październiku lub listopadzie, otrzyma wszystkie numery z danego roku z grudniowym Kwartalnikiem. Natomiast jeżeli opłaci składkę po miesiącu,
w którym jest realizowana wysyłka, numery kwartalnika z danego roku otrzyma z kolejną wysyłką.
Kwartalnik ukazuje się cztery razy w roku w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień i w tych miesiącach realizowana jest wysyłka. W międzyczasie nie ma dosyłek.