O nas

Kwartalnik INTEGRACJA SENSORYCZNA ukazuje się od 2000 roku. Jest to pierwsze i jedyne w Polsce fachowe czasopismo zajmujące się problematyką przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej). Kierowane jest do wszystkich zainteresowanych tą tematyką – przede wszystkim do terapeutów integracji sensorycznej, ale również do rodziców dzieci mających rozpoznanie: zaburzenia integracji sensorycznej.

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest kwartalnikiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Redaktor Naczelna: 
p.o. red. nacz. i kraj. dr Marta Wiśniewska

Dział zagraniczny: Ewa Grzybowska
Sekretarz redakcji: Ewa Sadowska

integracjasensoryczna@wp.pl