Kontakt

Redaktor Naczelna:
dr Marta Wiśniewska
marta1.wisniewska@wp.pl

Dział zagraniczny: Natalia Smagacz

Sekretarz redakcji, prenumerata i archiwalne numery:
Ewa Sadowska
tel. 661 455 367  dyżur: czwartki w godz. 12 – 17
integracjasensoryczna@wp.pl