Nr 2/2017

  • Efektywność grupowego programu Wzbogaconej Sensorycznie Wczesnej Interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
  • Wieloaspektowy rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie
  • Wywiad i obserwacja aktywności sensomotorycznej małych dzieci
kwartalnik2-2017