Nr 1/2017

Część I

 • Z badań naukowych
  Wzorce integracji sensorycznej i praksji u dzieci z autyzmem
  Susanne Smith Roley, Zoe Mailloux, L. Diane Parham, Roseann C. Schaaf,
  Christianne, Joy Lane, Sharon Cermak, tłumaczenie Natalia Smagacz
 • Z teorii i praktyki integracji sensorycznej
  Wywiad z dr Teresą May-Benson
  Zaburzenia ze spectrum autyzmu w świetle teorii i praktyki integracji sensorycznej
  Marta Wiśniewska 13 Magdalena Okrzasa 17
 • Co każdy terapeuta wiedzieć powinien
  Procesy przetwarzania sensorycznego u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Maja Kłoda
 • Studium przypadku
  Rodzic jako współuczestnik terapii – wpływ zaburzeń SI na funkcjonowanie rodziny. Studium przypadku
 • Biblioteka terapeuty
 • Warto wiedzieć
  Anna Sieradzka – Borkowska
 • Terapia SI z perspektywy pacjenta i rodzica
  Chłopiec, któremu zwariowały zmysły
 • Z życia Stowarzyszenia
  9 lat minęło… 40-stka dla kursów wyjazdowych
  Magdalena Okrzasa i Małgorzata Wiśniewska-Kamienik
  40-sta grupa kursu II stopnia SI

Część II

 • Z badań naukowych
  Wpływ terapii integracji sensorycznej na zachowania autostymulujące i samouszkadzające
  Sinclair A. Smith, Bracha Press, Kristie P. Koenig, Moya Kinnealey tłumaczenie: Ewa Grzybowska
 • Z życia Stowarzyszenia
  Kilka słów od prezesa – Jolanta Kazanowska
 • Z teorii i praktyki integracji sensorycznej
  ASD (autystyczne spectrum zaburzeń) – charakterystyka funkcjonowania, koncepcje etiologiczne, typologie oraz wskazówki do diagnozy i terapii integracji sensorycznej
  Marta Wiśniewska
  Program Ruch Rozwijający Zmysły (RRZ). Cz. 2
  Małgorzata Sakowska-Chudy, Marta Wiśniewska
  Kwestionariusz zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dorosłych
 • Co każdy terapeuta wiedzieć powinien
  Leczenie farmakologiczne zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
  Małgorzata Złotkowska
 • Biblioteka terapeuty
 • Studium przypadku
  Dieta sensoryczna – z perspektywy terapeuty i z perspektywy rodziców
  Sylwia Krużyńska
 • Warto wiedzieć
 • Terapia SI z perspektywy pacjenta i rodzica
  Nie jesteśmy przeciętną rodziną
  Magdalena i Marcin Osęka
 • Z życia Stowarzyszenia
  Gdzie dociera Kwartalnik Integracja Sensoryczna
okładka Kwartalnika 1-2017