Kontakt

Redaktor Naczelna:
Magda Nakielska
magda.nakielska@onet.pl

Dział zagraniczny: Natalia Smagacz

Sekretarz redakcji, prenumerata i archiwalne numery: Ewa Sadowska
tel. 661 455 367  dyżur: czwartki w godz. 12 – 17
integracjasensoryczna@wp.pl