Nr 1/2010

Z życia Stowarzyszenia Słowo od prezesa (ki) PSTIS Marta Wiśniewska Z badań naukowych Dzieci z dyspraksją Amanda Kirby, Małgorzata Kruszewska-Przygodzka Miejsce dyspraksji w klasyfikacji zaburzeń przetwarzaniawedług Murray-Slutsky & Paris Ewa Grzybowska Co każdy terapeuta wiedzieć powinien Dyspraksja w teorii integracji sensorycznej Zbigniew Przyrowski Związek praksji oralnych z rozwojem mowy Jolanta Kazanowska Repetytorium z dyspraksji Ewa […]

Czytaj dalej


Nr 4/2009

Dysleksja: nowe efekty współdziałania edukacji i poznawczej neuronauki Zagrożenie dysleksją. Zaburzenia linearnego przetwarzania informacji Ayres o Integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksji) Wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej w warunkach gabinetowych z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych. Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych. Z […]

Czytaj dalej


Nr 3/2009

Zaburzenia rozwoju posturalnego u małych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w świetle koncepcji VojtyGrażyna Banaszek Porównanie profilu sensorycznego dzieci zdrowych i dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcegoA. Jerome, Anta Prakash, Ashwini Vaishampayan Terapia Integracji Sensorycznej i NDT metody uzupełniające się w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcymZbigniew Przyrowski Zaburzenia percepcyjne w zespole mózgowego porażenia dziecięcegoZbigniew […]

Czytaj dalej


Nadwrażliwość oralna

Marta Wiśniewska Bodźce dotykowe odbieramy przez skórę, która jest najobszerniejszym narządem naszego ciała. System dotykowy jest podstawowym i pierwotnym zmysłem, ponieważ cewa nerwowa, która przekształca się w mózg i rdzeń kręgowy rozwija się z ektodermy (skóra). System ten pozwala identyfikować i różnicować wrażenia czuciowe. Ostrzega nas i informuje o nieoczekiwanych i niebezpiecznych bodźcach dotykowych. Ma wpływ na uwagę i pobudzenie. System dotykowy jest bardzo […]

Czytaj dalej